Yaşam

2023 YKS Analizi: Uzun Türkçe Sorular, Matematiksel İşlemler Ağırlıklı

 

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sınavı tamamlandı. Sevinç Eğitim Kurumları Eğitim ve Öğretim Müdürü Murat Gürsoy ve daire başkanları YKS 2023 sınavını değerlendirdi. Sınavla ilgili genel kanı TYT Türkçe sorularının uzun sorulardan, AYT matematik sorularının ise ağır bir süreç gerektiren sorulardan oluştuğu yönündeydi.

“TYT Türkçe ve AYT Matematik Testlerinde Ağlar Belirleyici Olacak”

Sınavla ilgili genel bir değerlendirme yapan Sevinç Eğitim Kurumları Eğitim Müdürü Murat Gürsoy, TYT’ye 3 milyon 527 bin 463 adayın, AYT’ye ise 2 milyon 573 bin 136 adayın başvurduğunu vurguladı. 2023 YKS’nin ÖSYM’nin açıkladığı müfredat çerçevesinde yapıldığını belirten Gürsoy, “TYT Türkçe testinde yer alan paragraf soruları öğrencilerin daha fazla vakit geçirmesine neden oldu. AYT Matematik soruları yoğun işlem gerektiren sorulardan oluşmaktadır. TYT Türkçe ve AYT Matematik testlerindeki net sonuçların YKS sıralamasında belirleyici olacağını, geçen yıl yaşanan yığılmaların yaşanmayacağını öngörüyoruz.”

2023 TYT Türkiye Değerlendirmesi

2023 TYT Türkçe sorularının anlam okumaya ve yorumlamaya yönelik olduğunu belirten Sevinç Eğitim Kurumları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Merve Kaplan, “’Kelime Anlamı’ ve ‘Cümle Anlamı’ başlıkları altında 4 soru soruldu. ‘ sınavda. Bu beklenen bir rakamdır. ‘Paragrafta Anlam’ başlığından çıkan 5 soru, özellikle okuduğunu anlama ve muhakeme yaparak faydalı düşüncelere ulaşma açısından belirleyici olacaktır. Çünkü aynı zamanda dikkat gerektiren sorulardır. Şaşırtıcı bir şekilde bu yıl doğrudan ‘Ana Fikir’ başlığından sadece bir soru sorulmuş ve yardımcı düşünceye ağırlık verilmiştir.

Kaplan değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Dil bilgisi beklenenin dışında çok zorlayıcı değildi. Ancak belli bir kavramı ve bahis kapasitesini yeterli düzeyde ilişkilendirebilen öğrencinin yapabileceği özelliğe sahiptir. 33 anlam sorusu soruldu. Yazım ve noktalama ile ilgili iki soru soruldu ve aksine geçen yıl düşündürücü değildi. Fiil, cümle ögeleri ve kelime türleri soruları da temel düzeye hitap edecek şekilde ele alınmıştır. Sınavda hemen hemen her seviyeden öğrenci paragraftaki anlam sorularında zorlanmakta, bu da ortadan kaldırılacaktır. Okuduğunu anlamak bize önemini bir kez daha hatırlattı. Sınav orta zorlukta.”

2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Değerlendirmesi

2023 AYT Türk Dili ve Edebiyatı sorularını da artıran Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: “AYT Türk Dili ve Edebiyatı soruları her yıl olduğu gibi 6 anlam sorusuyla başladı. Bunlardan biri ‘Kelimedeki Anlam’ ve diğerleri ‘Paragraftaki Anlam’dan kolay sorular. ‘Konuşma Sanatları’ öğrencilere 4 farklı soru üzerinden sorulmuştur ve bunlar kolay-orta sorulardır. Burada sadece ezber değil, sanatın tam olarak ne olduğunu bilme-anlama ölçülmüştür. Mani ve ikiyüzlülük sorularında olduğu gibi cinsiyet odaklı şiirsel sorular da ortaya çıkmıştır. Özellikle 11. sınıf konularına ‘Tanzimat’, ‘Servetifünun’ ve ‘Milli Edebiyat’ dönemlerinden kolay gelen sorular sorulmuştur. Derslerde örnek metin olarak kullanılan Mehmet Akif Ersoy’un Küfe adlı eseri öğrenciye yönlendirilmiş ve ders ana ekseninde belirlenmiştir. Mesnevi soruları beklendiği gibi her yıl yeniden sorulmakta ve sorulmakta olup, ezber becerisine sahip öğrencilerin yapabileceği nitelikteydi. Divan edebiyatı ve nesir türlerinden de sorular sorulmuş ve öğrenciden örnek metin üzerinden sorular sorarak bilgiyi ilişkilendirme gücünü ölçmesi istenmiştir. Bu sene ilk defa tiyatro sorusu sorulmadı. ‘Batı Edebiyatında Akımlar’ başlığı yine 11. sınıf konusu ve kolay seviyede sorulmuştur. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1940 sonrası nesirden sadece bir soru gelmiş ve Haldun Taner için çok bilinen ve sıkça konuşulan genel kültürle yapılabilecek tarzda hazırlanmıştır.”

2023 TYT Tarihi ve AYT Tarihi Değerlendirmesi

2023 TYT Tarih sorularını değerlendiren Sevinç Eğitim Kurumları Tarih Kolu Lideri Fatih Haktürk, soruların beklendiği gibi bilgi-yorumlama ve bilgi-analiz becerilerini ölçtüğünü belirtti. Haktürk, “Sınav 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularını kapsıyor. Sınavın genel zorluk derecesinin kolay-orta düzeyde olduğu söylenebilir. Sorular tarihsel kavramlar ve dönem bilgisi ve yorumu şeklinde yapılandırılmıştır. 2023 TYT Tarih sorularının ayırt edicilik oranının düşük olduğu ve sınava hazırlanan öğrenciler ile sınava hazırlanmayan öğrenciler arasında fark yaratmayacağı söylenebilir.

Haktürk, 2023 AYT Tarih sorularını şu şekilde değerlendirdi: “Soruların daha çok tarihsel kavramlar, kronoloji, dönem bilgisi ve bilgi-yorum şeklinde sorulduğu söylenebilir. 9., 10., 11. ve 12. sınıf konularını kapsamasına rağmen soruların daha çok 9. ve 12. sınıf konularından çıktığı görülmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi orta-zor sorulardan oluşmakta ve soruların ana konu başlıklarından geldiği söylenebilir. Önceki yıllara göre tek fark, SOS-I sorularının SOS-II sorularından beklenmedik bir şekilde daha zor ayırt edilmesi.”

2023 TYT Coğrafya ve AYT Coğrafya Değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları Coğrafya Bölüm Başkanı Burçin Güctekin, 2023 TYT Coğrafya soruları ile ilgili olarak, “Coğrafya alanında sorulan 5 sorudan 2’si 9. sınıf, 3’ü 10. sınıf olmak üzere sorular MEB’e uygundur. Soruların zorluk derecesinin orta olduğu söylenebilir. Sorular açık, anlaşılır ve bilgiyi ölçmeye yöneliktir. Grafik okuryazarlığının ön planda olduğunu görüyoruz.”

2023 AYT Coğrafya soruları ile ilgili olarak Güctekin, “Coğrafya soruları 11. ve 12. sınıf MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış ve ağırlıklı olarak 11. sınıf kazanımlarına yer verilmiştir. Harita okuryazarlığı gelişmiş, düzenli çalışan ve saha bilgisi olan öğrencilere kolay çözülebilecek sorular soruldu. Zorluk derecesi orta, soruların açık ve anlaşılır olduğu görülüyor.”

2023 TYT İdeolojisi ve AYT İdeolojisi Değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları İdeoloji Kolu Lideri Berrak Coşkun, 2023 TYT İdeoloji sorularında bu sene sadece bilgi isteyen ve tatmin olan sorular olmadığını belirtti. Coşkun, yorumlama ve anlamlandırma gerektiren sorularla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Sorular TYT’nin genel yapısına uygun olarak, önce paragraf becerisini dikkatli ve doğru bir şekilde ölçmek, ardından yorumlama gücünü temel alarak hazırlanmıştır. bilgi ve sonuç çıkarma yeteneği. 10. Sınıf İdeoloji Ünitesinden 11. ve 12. sorular, 10. Sınıf İdeoloji Temel Sorunları ve Sorunları ünitesinden 13. soru, 11. Sınıf MS 2 – MS 15. Yüzyıl ve İslam İdeolojisi ünitesinden 14. soru, 15. Sınıf. Soru 10. Sınıf müfredatındaki Bilgi Felsefesi/Bilginin Kaynağı Probleminden geldi.” Coşkun sözlerine şöyle devam etti: “Bu kümede ilk dört soru oldukça kolay olsa da 15. ve son soru zor sayılabilir. Din dersi almayanlar için sorulan ikinci soru setinde ise yine 10. ve 11. sınıf müfredatına yer verildi. Bu kümedeki 21. soru 10. Sınıf Sanat Felsefesi/Ortak Estetik Yargılar konusundan, 22. soru MÖ 11. Sınıf 6 – MS 2. Yüzyıl İdeoloji Özellikleri konusundan, 23. Soru 11. Sınıf 15 – 17. Yüzyıl İdeolojisi ünitesinden, 24. ve 25. sorular 11. Sınıf 18 – 19. Yüzyıl İdeolojisi ünitesinden çıkmıştır. Genel olarak ideolojinin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayalı olarak muhakeme ve yorum yapmayı gerektiren bir sınav diyebiliriz.

Coşkun, 2023 AYT İdeoloji sorularını şu şekilde değerlendirdi: “Felsefe kümesi sorularının zorluk derecesinin kolay-orta düzeyde olduğu söylenebilir. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sonuçlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Öğrenciler sürpriz sayılabilecek bir soru ile karşılaşmadılar. Öğrencinin muhakeme gücünü test eden sorular yorumlama yeteneği kadar bilgi de gerektirir. 10. ve 11. sınıf müfredatında ideoloji sorularına yer verildiği görülmektedir. Psikoloji, sosyoloji ve mantık bölümünde ise sorular müfredata uygun olarak temel bahislerden seçilmiştir.”

2023 TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Şeyma Doğan, 2023 TYT sorularına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf kazanımlarından oluşuyor. Soruların çoğunun öğrencilerin anlama, yorumlama ve analiz etme becerilerini ölçtüğü görülmektedir. Ders dışı soru olmamasına rağmen öğrencilerin 10. sınıfa ilişkin bilgi düzeyleri tek soru ile ölçülmüştür. Bu sorunun diğerlerinden daha zahmetli olduğu ve bu nedenle ayırt edicilik özelliğinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Diğer sorular, öğrencilerden anlama dayalı çıkarımlar yapmalarını isteyen yaratıcılığa dayalı sorulardı. Genel olarak 4 yorum ve 1 bilgiden oluşan sınavın zorluk derecesi ortadır.”

Doğan, 2023 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularıyla ilgili olarak şunları söyledi: “AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları 11. ve 12. sınıf müfredatından oluşan ve ayırt edici soruların ağırlıklandırıldığı bir sınavdı. Musevilik, Ahilik teşkilatı, sıfır ondalıkları bulan İslam alimi Harizmi, öğrencilerin müfredata hakim olmalarını gerektiren bilgi sorularıydı. 3 soru ile bilgi düzeyini ölçen sınavın diğer 3 sorusu ise beklendiği gibi anlamlandırma, yorumlama ve analiz etme becerilerini ölçmüştür. Ders dışı soruların bulunmadığı sınavın zorluk derecesi orta-zordur.”

2023 TYT Matematik ve AYT Matematik Değerlendirmesi

2023 TYT Matematik sorularının müfredata uygun olarak hazırlandığını kaydeden Sevinç Eğitim Kurumları Matematik Bölüm Lideri Mustafa Yazagan, beklenen konuların hatta beklenen soru sıra ve sayılarının sorulduğunu söyledi. Yazgan’ın 2023 TYT Matematik sorularına ilişkin değerlendirmeleri ise şöyle: “Öğrencilerden matematiksel modelleme yeteneklerini kullanarak soruları hatasız okuma ve yorumlama becerileri ile çözmeleri istendi. Sınavın zorluk derecesi orta düzeydedir. Sınavda öncülü, minimum, maksimum ifadeleri ve olumsuz soru kökleri olan problemli sorular öğrencilere zaman kaybettirmiştir. Geometri soruları genellikle orta-kolay-orta seviyededir. 40 sorudan 32’si 9. sınıf müfredatından, 8’i 10. sınıf müfredatından sorulmuştur. TYT Matematik sınavı geçen seneye göre biraz daha zor diyebiliriz.”

Yazgan’ın 2023 AYT soruları ile ilgili değerlendirmesi şu şekilde: “2023 AYT Matematik soruları müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Müfredata uygun ve bol işlemli hazırlanan sınav, neredeyse 10 yıl önceki sınav sorularını hatırlatıyor. TYT ve AYT ortak müfredatından sorular klasik yöntemde olup süreç becerilerini ölçmektedir. Bazı sorularda Matematik ve Geometri bilgisinin birlikte kullanılması gereken sorular bulunmaktadır. Öğrencilerin soruları cevaplayabilmeleri için kazanım bilgilerinin yanında temel işlem becerisine de sahip olmaları gerekmektedir. 40 sorudan 13’ü 9. sınıftan, 10’u 10. sınıftan, 6’sı 11. sınıftan ve 11’i 12. sınıf müfredatından sorulmuştur. AYT Matematik sınavı geçen seneye göre daha zor ve orta zorluk üstü diyebiliriz.”

2023 TYT Fizik ve AYT Fizik Değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları Fizik Bölüm Başkanı Tahire Çiğdem Taraf, 2023 TYT Fizik sorularını şu şekilde değerlendirdi: “2023 TYT sınavında MEB’in açıkladığı kazanımlar doğrultusunda fizik soruları günlük hayattan örneklerle sorulmuştur. Sınavda 9. sınıf müfredatından 3 soru ve 10. sınıf müfredatından 4 soru çıktı. Elektrikli ve optik üniteler, testin yıldızları oldu. Bu yılki TYT sınavının sürprizi ise önceki yıllarda dalga ve kaldırma kuvveti ünitelerinden soru gelmemesi oldu. Soruların matematiksel bir süreç gerektirmeyen ve bilgileri gerçek hayatla ilişkilendiren bir yaklaşıma dayandığı söylenebilir.”

Yön’ün 2023 AYT Fizik sorularına ilişkin değerlendirmeleri şöyle oldu: “2023 AYT sınavında Fizik soruları önceki yıllarda olduğu gibi 11. ve 12. sınıf müfredatını kapsayacak şekilde karşımıza çıktı. Sorular ağırlıklı olarak mekanikti ve işlem gerektiren soru sayısı azdı. Fizik sorularının 9 adedi 11. Sınıf ünitelerinden, 5 adedi ise 12. Sınıf ünitelerinden oluşmaktadır. AYT sınavında yer alan soruların temel bilgi gerektiren ve kazanımlara uygun yeni nesil sorular olarak hazırlandığı söylenebilir.

2023 TYT Kimya ve AYT Kimya Değerlendirmesi

2023 TYT Kimya sorularının tamamının 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsadığına dikkat çeken Sevinç Eğitim Kurumları Kimya Bölüm Lideri Deniz Köse, değerlendirmelerine şöyle devam etti: Soruların zorluk derecesi orta. 7 Kimya sorusundan 4 tanesi 9.sınıf, 3 tanesi 10.sınıf kazanımlarını içermektedir. Bilgiyi yorumlama becerisini ölçen soruların olduğu görülmüştür. ‘Doğa ve Kimya’ ve ‘Kimya Her Yerde’ ünitelerinden soru sorulmadı. Düzenli ders çalışan öğrencilerin girebileceği bir sınav.”

2023 AYT Kimya sorularının bölüm başkanı tarafından değerlendirilmesi şöyle oldu: “2023 AYT Kimya soruları 11. ve 12. sınıf kazanımlarını içermektedir ve ders dışı soru bulunmamaktadır. 13 kimya sorusundan 9’u 11. sınıf ve 4’ü 12. sınıf müfredat çıktılarını içermektedir. Soruların zorluk derecesi orta düzeydedir. Soru ağırlıklarının bilgiyi hatırlama, yorumlama ve uygulamaya dayalı olduğu görülmüştür.”

2023 TYT Biyoloji ve AYT Biyoloji Değerlendirmesi

Sevinç Eğitim Kurumları Biyoloji Bölüm Başkanı Zeynep Akdolun’un 2023 TYT Biyoloji sorularıyla ilgili değerlendirmeleri şu şekilde: “2023 TYT Biyoloji sorularında ders dışı soru yok. 6 Biyoloji sorusundan 3 tanesi 9.sınıf, 3 tanesi 10.sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. Sınav geçen yıl olduğu gibi temel biyoloji bilgisine sahip her öğrencinin yapabileceği düzeyde sorulmuştur. Sorular kolay ve orta seviye sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca birden fazla kazanımı hatırlama ve karşılaştırma tarzında sorular sorulmuştur. Geçen yılın sınav formatı göz ardı edilmemiş, biyoloji soruları beklendiği gibi anlaşılır ve bilgi düzeyinde sorulmuştur. Sınavın genel olarak öğrencilerin temel biyoloji bilgilerini ve bu bilgileri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik olduğu görülmüştür.”

Akdolun’un 2023 AYT Biyoloji sorularıyla ilgili değerlendirmesi şöyle: “2023 AYT Biyoloji sorularında ders dışı soru sorulmadı. 13 biyoloji sorusundan 4 tanesi 12.sınıf kazanımlarından, 9 tanesi 11.sınıf kazanımlarından oluşmaktadır. 11. sınıf ‘İnsan Fizyolojisi’ ünitesinden 7 soru, ‘Topluluk ve Popülasyon Ekolojisi’ ünitesinden 2 soru, 12. sınıf ‘Gen Protein’ ünitesinden 2 soru ve ‘Canlılarda Enerji Dönüşümü’ ünitesinden 2 soru sorulmuştur. birim. ‘İnsan Fizyolojisi’ ünitesine göre daha fazla soru olmakla birlikte her sistem için bilgi ve yorum açısından daha detaylı ve spesifik bilgiler sorulmuştur. Soruların bir kısmı en sık soru türleri arasında yer aldığı için daha fazla soru türü gören öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği sorular arasındadır. ‘Gen Protein’ ünitesi ile ilgili ‘Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji’ sorusu dikkati çok dağıtan ve ayırt ediciliği yüksek sorulardan biridir. ‘Canlılarda Enerji Dönüşümü’ ünitesinden ‘Fotosentez’ sorusu konu hakkında bilgisi olan her öğrencinin çözebileceği ve her kaynakta bulunan sorulardan biri olmuştur. ‘Topluluk ve Nüfus Ekolojisi’ ünitesinden alınan grafik yorumlamaya dayalı soru, öğrencilerin zorlandıkları soru biçimlerinden biridir.”

Akdolun, şunları ekledi: “Geçen seneki sorularla paralellik gösteren ama bilgi, yorum ve grafik okuma becerilerini ölçen bir sınav oldu. Genel olarak sınavın zorluk derecesi bakımından ancak sınava iyi hazırlanmış öğrencilerin çözebileceği orta seviye soruların yanı sıra güçlü çeldiriciler içeren eleme sorularından oluştuğu görülmektedir. Geçen sene olduğu gibi, ayırt ediciliği yüksek ve bilen ile bilmeyeni kolayca ölçen bir sınav olduğu görüldü.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort